Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

Identitat del titular del web

Aquest website és un espai web d’Edicions Bromera, amb CIF B-46828109, i domicili a Pol. Industrial I. Ronda Tintorers 117. 46600 Alzira (València). Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu contactar-hi en el correu electrònic centres@bromera.com o al telèfon 96 240 22 54.

Acceptació de les condicions d’ús

La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seua plena acceptació de totes i cada una de les condicions que s’incorporen a aquest avís legal.

Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la legislació aplicable vigent, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguen danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne l’ús normal a altres usuaris.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, marques comercials, logotips, sons, il·lustracions i codis de programació són contingut propietat d’Edicions Bromera i estan protegits per lleis d’imatge comercial, drets d’autor, patents i marques comercials, així com per altres lleis de drets de propietat intel·lectual i de competència deslleial.

L’usuari pot veure, imprimir o baixar qualsevol contingut dels serveis només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faça referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s’indica en cada un dels formularis del web, quan l’usuari facilita dades de caràcter personal, està autoritzant expressament el Grup Bromera al tractament d’aquestes dades personals per a les finalitats que s’hi indiquen i per a la incorporació a les bases de dades del grup Bromera.

Edicions Bromera incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer degudament legalitzat davant de l’Agència de Protecció de Dades i establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per a protegir la confidencialitat i la integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació addicional aplicable.

Per la seua banda, l’usuari declara el seu consentiment en el processament de les dades relatives a la seua persona, com el seu nom i funció, la seua adreça, detalls per a posar-s’hi en contacte i altres dades personals d’acord amb les condicions que li han sigut comunicades.

L’usuari accepta que el processament de les seues dades personals és necessari per a personalitzar el seu accés a aquest lloc web o per a autoritzar usuaris registrats a accedir a aquest lloc web o a parts d’aquest, així com per a vigilar aquest accés, i consent en aquest processament.

Les dades personals no seran donades a conéixer per Edicions Bromera a subjectes jurídics i persones que no siguen empreses associades a aquesta sense la seua autorització.

Confidencialitat

Edicions Bromera es compromet a complir la seua obligació de mantindre en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.