Avancem 2n i 4t d'ESO

Un projecte educatiu que treballa conceptes, però sobretot habilitats i actituds; per això, les seqüències proposen diverses situacions d’aprenentatge de l’àmbit personal, social o educatiu que conviden a posar en pràctica els coneixements i les competències adquirides.

 

 

 

Estructura del llibre de l’alumnat 

• Cada llibre conté 9 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

• Manté una estructura simple i clara, amb una teoria sintètica i moltes activitats intercalades.

• Totes les unitats plantegen un centre d’interés que connecta amb temes transversals i valors relacionats amb els ODS de l’Agenda 2030, però també amb els interessos de l’alumnat.

Avancem suggereix llibres pràctics, adequats al nivell de l’alumnat i que treballen els sabers essencials.

• S’hi practica intensament la comprensió lectora (i oral), però també s’hi incorpora el comentari de text de manera implícita i sistemàtica (síntesi, comprensió del contingut, comprensió del lèxic, coneixements enciclopèdics, àmbit d’ús, gènere textual, intenció comunicativa). Això permet crear una dinàmica de treball molt útil per a encarar amb èxit l’etapa següent, el Batxillerat.

Avancem conté moltes claus per a promoure actituds lingüístiques respectuoses amb la diversitat i favorables a l’ús públic del valencià.

• S’ha incorporat referents femenins en totes les seccions, hem reflexionat sobre el llenguatge inclusiu i hem donat visibilitat a cultures minoritàries o minoritzades.

 

Estructura de la seqüència

Des de l’inici, es mostra l’itinerari de la seqüència didàctica, que sempre culmina en una producció oral o escrita i que convida a posar en pràctica els coneixements apresos i les competències adquirides. A més, parteix dels coneixements previs de l’alumnat.

Tot seguit, passem a treballar els diferents blocs començant per la comprensió lectora, que dona pas als continguts teòrics que treballarem a continuació.

La resta de seccions plantejades són:

  • Ampliem vocabulari. Una secció d’ampliació de vocabulari que es fa des d’un punt de vista pràctic i ampliant camps semàntics ja vistos.

  • Trobem el sentit. Estudia els fenòmens lèxics i semàntics.

  • Construïm. Dedicada a la sintaxi.

  • Coneixem les normes. Posa l’accent en les regles ortogràfiques.

  • Ens divertim. Introdueix l’educació literària d’una manera lúdica.

  • Ens relacionem. Dedicada als parlants i a la dimensió social de les llengües.

  • Repassem. Consolida els conceptes més rellevants tractats en la seqüència.

  • Ens posem a prova! Proposa un repte per a aplicar els coneixements adquirits en situacions noves.

Per a l'alumnat

Dona una ullada als materials pensats per a l'alumnat: llibre de text en paper i llicència digital amb un grapat d'activitats engrescadores i propostes de gamificació.

Per al professorat

Per al professorat, el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos.

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##