Accés

 

 

El nou projecte de Batxillerat és una proposta adaptada a l’esperit general de la LOMLOE i està pensat per a acompanyar alumnat i professorat en la recta final de les proves PAU. L’enfocament és molt pràctic i parteix de la realitat de l’alumnat.

Estructura del llibre

Accés és un llibre amb una estructura simple i molt clara, poques seccions, sempre iguals i amb un equilibri important entre una teoria sintètica i una bateria d'activitats i textos molt generosa.

• Totes les seqüències plantegen un fil conductor, més o menys explícit, a partir de la tria de textos.

Accés incorpora l'esperit general de la LOMLOE: treball cooperatiu, competències diverses, sentit de la creativitat, etc. En concret, posa un èmfasi especial en tres aspectes: feminisme i autoria de dones, vocacions científiques i ODS.

• S’hi ha incorporat referents femenins en totes les seccions, reflexions sobre el llenguatge inclusiu i s’ha aportat una visió multicultural molt més diversa.

• És un llibre obert i sensible als canvis i els avanços en l’estudi de la llengua i la literatura, que trasllada al Batxillerat el coneixement generat en l’àmbit universitari, però d’una manera entenedora, clara i directa.

Estructura de la seqüència

 

  • • Cada llibre conté 9 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

  • Accés es basa en el comentari de text, però amb enunciats més breus, un enfocament més pràctic i una diversitat d'activitats més gran.

  • • Els exemples es basen en els textos triats, cosa que permet partir sempre de textos reals, tant en els apartats d’anàlisi de discurs com en els de gramàtica.

  • • Es posa èmfasi en la creació de textos, orals i escrits, sovint orientats al treball amb les TIC, que s’incorporen de manera natural a l’aula.

  • • Proporciona claus per a la lectura i l’expressió en veu alta, partint de conceptes i estratègies que es fan servir en les lligues de debat.

  • • Amb moltes claus per a promoure actituds lingüístiques respectuoses amb la diversitat i favorables a l'ús públic del valencià.

Per a l'alumnat

Dona una ullada al llibre de text en paper pensat per a l'alumnat, juntament amb una seqüència de guia.

Per al professorat

Per al professorat, el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos.

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##