Literatura universal

El llibre de Literatura universal de Bromera és un manual de referència per a aprenents i ensenyants, amb una informació
completa, contextualitzada i detallada sobre les principals fites de la història de la literatura de tots els temps.

Alhora, el llibre pretén ser un material eminentment pràctic, que estimule i faça atractiu el treball a l’aula. Això s’aconsegueix,
entre altres factors, gràcies a la varietat i la representativitat de la tria de textos, acompanyats per vora 800 activitats que
donen un marge de tria molt ampli a la persona docent a l’hora d’abordar les lectures.

A més, l’organització dels exercicis en activitats de comprensió i activitats de comentari i de contextualització permet
tractar els textos d’una manera flexible, tenint en compte les diferències de nivell dels estudiants, com també la diversitat
dels seus interessos i sensibilitats. Així mateix, incorpora com a novetat activitats de creació i de difusió.

Quines són les claus del llibre Literatura universal?

  • • Elaborat per Enric Iborra, professor de Secundària i especialista en didàctica de la literatura universal.

  • 9 seqüències didàctiques que abasten des dels inicis de la literatura fins a l’actualitat, en què es revisa el cànon des d’una perspectiva de gènere.

  • • Encara que les seqüències segueixen una ordenació cronològica per a facilitar la comprensió del fet literari, en la guia de recursos didàctics trobareu, per a cada seqüència didàctica, uns itineraris temàtics de lectura, que connecten obres de diverses èpoques.

  • • Tres seccions bàsiques en cada unitat: «Context literari», «Lectures» i «Una mirada actual».

  • Activitats de comprensió, de comentari i contextualització, i d’escriptura creativa.

  • Tria acurada dels textos, focalitzant els més essencials i interessants per a l’alumne i incloent-hi obres de cultures no occidentals.

  • Conté eixos cronològics i mapes conceptuals.

Per a l'alumnat

Dona una ullada al llibre de text en paper pensat per a l'alumnat.

Per al professorat

Per al professorat.

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##