Projecte Valor. Valencià 1

valencià-projecte-valor-bromera

Estructura del llibre:

Projecte Valor vol ser un instrument útil i pràctic per a assolir les competències clau del currículum de l’àrea. Per a aconseguir-ho, hem procurat exposar els continguts i les tasques d’una manera entenedora, pràctica i sistemàtica, amb textos i activitats lligats als interessos de l’alumnat, que permeten treballar tant de manera individual com, sobretot, cooperativament.

Contràriament al que solem trobar en els llibres de llengua, en Valencià: llengua i literatura. En Projecte Valor, no hi ha les mateixes seccions en cada unitat didàctica, sinó que es treballa per blocs de continguts.

Així, la primera unitat de cada trimestre conté textos orals i escrits amb els quals practicaràs la comprensió i l’expressió. Les temàtiques i les tipologies són diverses, però tots són adequats al nivell i els interessos de l’alumnat.

  enfocament comunicatiu  model competencial  cooperatiu

Estructura de la unitat:

  • Unitats 1, 4 i 7. Contenen textos orals i escrits per a practicar la comprensió i l’expressió. Les temàtiques i les tipologies són diverses, però tots són adequats al nivell i als interessos de l’alumnat.

  • Unitats 2,5 i 8. Presenten els continguts gramaticals del currículum, que es treballen per mitjà d’activitats diverses, tant de manera individual com en equip. S’incideix especialment en aquells aspectes propis de la nostra llengua, i es tracten de manera sumària aquells en què valencià i castellà coincideixen.

  • Unitats 3, 6 i 9. Aquestes unitats desenvolupen els continguts de lèxic, tipologia textual i literatura, i ho fan mitjançant el treball en grups seguint la tècnica de la classe invertida. És a dir, l’alumnat fa de docent i és el professorat qui fa de guia en aquesta tasca.

Per a l'alumnat

Dona una ullada als materials pensats per a l'alumnat: llibre de text en paper i llicència digital amb un grapat d'activitats engrescadores i propostes de gamificació.

Per al professorat

Per al professorat, el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos.

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##