Valencià

T'oferim dues línies de valencià, l'una pensada per a l’alumnat valencianoparlant (Valencià TIL), amb reflexions gramaticals sobre la llengua pròpia, i l'altra pensada per a l’alumnat que té el valencià com a segona llengua (Parlem), amb un enfocament més pràctic.

 

 

 

 

 

 

Estructura del llibre de l’alumnat

• Cada llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

•  A més, s’hi acompanya d’un quadern opcional per a l’alumnat.

• S'hi aplica el tractament integrat de llengües (TIL), que permet transferir coneixements d’una llengua a una altra i, per tant, augmentar la competència plurilingüe. Per això, està coordinat amb el llibre de Castellà, de manera que s’eviten duplicitats.

• S'hi du a terme un enfocament comunicatiu, perquè una llengua que s’usa és una llengua viva.

• S'hi combina l’aprenentatge cooperatiu, les activitats dialògiques de reflexió i el desenvolupament de la intel·ligència emocional amb propostes de treball individual.

• En el primer curs, es fa una transició progressiva de la majúscula a la minúscula, pensant en la diversitat de l’aula. Hi ha un treball contextualitzat de la lectoescriptura perquè l’aprenentatge siga significatiu.

• Inclou la creació d’itineraris de lectura, per mitjà d’una selecció de textos de tots els gèneres que dona visibilitat als referents femenins.

• Conté rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, per a integrar la reflexió com a part del procés d’aprenentatge.

          

 

 Quaderns de valencià

 

Estructura de la seqüència

Vlc 6e, 4t, 2n
  • Cada seqüència didàctica parteix dels coneixements previs de l’alumnat.

  • A continuació, s’introdueix la lectura, que connecta generalment amb temes transversals del currículum i s’acompanya amb activitats de comprensió lectora i l’àudio corresponent.

  • Després, trobem diferents seccions que ens permeten treballar les habilitats comunicatives: «Escoltem i parlem», «Llegim i comprenem», «Descobrim paraules» o «Pensem» són alguns dels blocs plantejats.

  • A més a més, hi ha un apartat de treball en equip en forma de repte o tasca cooperativa. Es tracta de propostes flexibles que es poden fer de manera individual.

  • La seqüència acaba sempre amb una proposta d’activitats de consolidació («Recordem») i d’autoavaluació per mitjà de rúbriques.

Per a l'alumnat

Dona una ullada a les mostres del llibre de l'alumnat de 2n, 4t i 6é dels dos projectes. Aquest llibre inclou també una llicència digital per a l'alumnat que li dona accés a tots els recursos i possibilita l'avaluació per part del professorat.

Per al professorat

Per al professorat el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos. Dona una ullada a la mostra de les llicències digitals dels dos projectes.

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##