Valencià

T'oferim dues línies de valencià, una pensada per a l’alumnat valencianoparlant (Valencià TIL), amb reflexions gramaticals sobre la llengua pròpia, i una pensada per a aquell alumnat que té el valencià com a segona llengua (Parlem), amb un enfocament més pràctic.

 

 

 

 

 

 

Estructura dels llibres:

• Cada llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

•  A més, s’acompanya d’un quadern opcional per a l’alumnat.

• Tractament integrat de llengües (TIL), que permet transferir coneixements d’una llengua a una altra i, per tant, augmentar la competència plurilingüe. Per això, està coordinat amb el llibre de Castellà, de manera que s’eviten duplicitats.

Enfocament comunicatiu, perquè una llengua que s’usa és una llengua viva.

• Es combina l’aprenentatge cooperatiu, les activitats dialògiques de reflexió i el desenvolupament de la intel·ligència emocional amb propostes de treball individual.

• En el primer curs, es fa una transició progressiva de la majúscula a la minúscula, pensant en la diversitat de l’aula. Hi ha un treball contextualitzat de la lectoescriptura, perquè l’aprenentatge siga significatiu.

• Creació d’itineraris de lectura, per mitjà d’una selecció de textos de tots els gèneres que dona visibilitat als referents femenins.

Rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, per a integrar la reflexió com a part del procés d’aprenentatge.

          

 

Estructura de la unitat:

  • Cada seqüència didàctica parteix dels coneixements previs de l’alumnat.

  • A continuació s’introdueix la lectura, que connecta generalment amb temes transversals del currículum i s’acompanya amb activitats de comprensió lectora i l’àudio.

  • Després trobem diferents seccions que ens permeten treballar les habilitats comunicatives: «Escoltem i parlem», «Llegim i comprenem», «Descobrim paraules» o «Pensem» són alguns dels blocs plantejats.

  • A més a més, hi ha un apartat de treball en equip en forma de repte o tasca cooperativa. Es tracta de propostes flexibles que es poden fer de manera individual.

  • La seqüència acaba sempre amb una proposta d’activitats de consolidació (Recordem) i d’autoavaluació per mitjà de rúbriques.

Per a l'alumnat

Dona una ullada a les mostres del llibre de l'alumnat de 3r i 5é dels dos projectes. Aquest llibre compta també amb una llicència digital per a l'alumnat que li dona accés a tots els recursos i possibilita l'avaluació per part del professorat. Caldrà que et registres abans.

Per al professorat

Per al professorat el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos. Dona una ullada a la mostra de les llicències digitals dels dos projectes. Caldrà que et registres abans.

 Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##