Lengua

La proposta per a la matèria de Lengua és un llibre pràctic, que posa el focus en la comunicació i que està coordinat amb els llibres de Valencià per a evitar duplicitats i mantindre l’alumnat connectat.

 

Estructura del llibre

• Cada llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

• A més, s’hi acompanya d’un quadern opcional per a l’alumnat.

• S'hi aplica el tractament integrat de llengües (TIL), que permet transferir coneixements d’una llengua a una altra i, per tant, augmentar la competència plurilingüe.

• S'inclou un annex de gramàtica en la versió digital que permet un treball més ampli dels mecanismes lingüístics que estructuren el llenguatge.

• S'hi fa un tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que permet introduir temes d’àrees no lingüístiques a partir de les lectures i de les activitats (interdisciplinarietat).

 

       

 

Estructura de la seqüència 

  • Cada seqüència didàctica parteix dels coneixements previs de l’alumnat («Nos preguntamos»).

  • A continuació, s’introdueix la lectura, que connecta generalment amb temes transversals del currículum i s’acompanya amb activitats de comprensió lectora i l’àudio corresponent.

  • Després, trobem diferents seccions que ens permeten treballar les habilitats comunicatives: «Comprendemos», «Pensamos», «Hablamos» o «Escribimos» són alguns dels blocs plantejats.

  • A més a més, hi ha un apartat de treball en equip en forma de repte o tasca cooperativa. Es tracta de propostes flexibles que es poden fer de manera individual.

  • La seqüència acaba sempre amb una proposta d’activitats de consolidació («Repasamos») i d’autoavaluació mitjançant rúbriques.

Per a l'alumnat

Dona una ullada a la mostra de materials per a l'alumnat.

Per al professorat

Per al professorat, el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos. Dona una ullada a la mostra de materials per al professorat.

 

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##