Un curs carregat de novetats

8 de setembre de 2022

Tot s’acaba i, malauradament, l’estiu i les vacances no són una excepció. Aquest estiu, malgrat les diferents onades de calor, ens han suposat un colp d’aire fresc emocional i energèticament parlant. Hem gaudit de les platges, la mar, la muntanya o el turisme urbà (que contra gustos no hi ha disputes), i aquestes activitats ens han donat energies renovades per a afrontar un nou curs. Guardem el para-sol, el bikini, les guies urbanes i les xancletes a l’armari; arxivem adequadament les fotos i comencem a engreixar la maquinària escolar. El primer dia que haurem de tindre en ment si som personal docent d’Educació Infantil, Primària, ESO i FP, és el 12 de setembre. Per a l’FP de segona oportunitat i per a l’educació de persones adultes, les dates que haurem de marcar en el calendari seran el 14 i el 19 de setembre, respectivament.

Enguany, el curs ve carregat de novetats. Per una banda tenim la suspensió de l’obligatorietat dels Àmbits per a primer de l’ESO. Però la majoria dels canvis venen bàsicament de l’aplicació de la nova llei d’Educació, la LOMLOE, i la seua adaptació al territori. Des de Bromera hem començat una sèrie d’articles que t’ajudaran a entendre i aplicar la LOMLOE des de com fer una rúbrica d’avaluació fins a com avaluar les competències passant pels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que amb la nova llei, entren de manera transversal a totes les assignatures.

Que és la LOMLOE i quines novetats ens aporta?

El text estableix novetats en matèria d’ordenació de currículums, admissió d’alumnes, avaluació del sistema, concerts educatius i educació diferenciada i especial.
La nova llei de l’educació es basa en principis com el respecte als drets de la infantesa, l’educació inclusiva, l’equitat, la igualtat de gènere i l’orientació educativa i professional. Fomenta el desenvolupament de la personalitat i les capacitats de l’alumnat, posa en valor importància el respecte als drets i llibertats fonamentals i la no discriminació. Entén l’educació com un exercici de tolerància i de llibertat dins els principis democràtics de convivència, fomentant la responsabilitat individual i l’esforç personal. El medi ambient també té la seua presència dins la nova llei amb especial èmfasi en el respecte als essers vius. La inclusió, la col·laboració social, la participació activa en la vida econòmica, social i cultural junt amb el respecte i reconeixement per la pluralitat cultural i lingüística de l'Estat entren també de manera transversal amb la LOMLOE.

Tenint com a referents aquestes finalitats, la LOMLOE dona especial importància als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i en especial el quart objectiu que aposta per aconseguir en un futur no molt llunyà l’educació universal i de qualitat. En este sentit, la nova llei fa modificacions en l’organització i estructura del sistema educatiu: desapareix la classificació de les matèries entre troncals i específiques, se suprimeix les probes finals d’etapa, torna l’estructura de tres cicles a primària, desapareix la distinció entre opció d’iniciació al batxillerat i a l’FP em quart de l’ESO i l’alumnat que tinga el títol de Tècnic de FP o Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny podran obtindré el títol de Batxillerat si superen les matèries necessàries per abastir els objectius generals del batxillerat.

Les competències

I com es du a terme tot açò, doncs mitjançant l’aprenentatge per competències. Com ja explicàvem en articles anteriors, les competències són combinacions de coneixements, destreses i actituds que l’alumnat ha de desenvolupar per a ser capaç, en acabar l’ensenyament obligatori, d’aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a l’edat adulta d’una manera satisfactòria i poder desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

 

Són les següents:

1.Comunicació lingüística
Comporta mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de sabers, destreses i actituds que permeten identificar, expressar, crear, comprendre i interpretar sentiments, fets, opinions, pensaments i conceptes de manera oral i escrita en suports visuals, sonors i multimodals en contextos diversos i amb finalitats diferents.

2. Plurilingüe
Implica utilitzar diferents llengües de manera apropiada i eficaç per a l’aprenentatge i la comunicació. Integra, així mateix, dimensions històriques i interculturals orientades a conéixer, valorar i respectar la diversitat lingüística i cultural de la societat per a fomentar la convivència democràtica.

3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)
Implica la comprensió del món utilitzant el mètode científic, el pensament i la representació matemàtics, la tecnologia i els mètodes de l’enginyeria per a transformar l’entorn de manera compromesa, responsable i sostenible.

4. Digital
Implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, en el treball i per a la participació en la societat, així com la interacció amb aquestes tecnologies.

5. Personal, social i d’aprendre a aprendre
És l’habilitat de reflexionar sobre un mateix, gestionar el temps i la informació eficaçment, col·laborar amb els altres de manera constructiva, mantindre la resiliència i gestionar l’aprenentatge al llarg de la vida.

6. Ciutadana
És l’habilitat d’actuar com a ciutadans responsables i participar plenament en la vida social i cívica, basant-se en la comprensió dels conceptes i les estructures socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís actiu amb la sostenibilitat i l’assoliment d’una ciutadania mundial.

7. Emprenedora
Implica desenvolupar un enfocament vital dirigit a actuar sobre oportunitats i idees, utilitzant els coneixements específics necessaris per a generar resultats de valor per als altres.

8. Consciència i expressió culturals.
Implica comprendre i respectar la forma en què les idees i el significat s’expressen de forma creativa i es comuniquen en les diferents cultures, així com a través d’una sèrie d’arts i altres manifestacions culturals.

 

Son moltes les modificacions que introdueix la nova llei i podríem dedicar pàgines i pàgines a tractar-les totes. Per això hem decidit només ressaltar unes quantes. Sobretot aquelles que s’identifiquen més amb la filosofia de la LOMLOE.

Des de Bromera t’animem a afrontar amb il·lusió aquest començament de curs i et convidem a seguir el nostre blog on periòdicament anirem aportant recursos i informació útil per a que desenvolupes la teua tasca el millor possible i pugues adaptar-te als requisits de la nova llei.

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020