Cercles de lectura

17 de febrer de 2022

MARIA VIU

Una de les habilitats més importants i més complexes que s’assoleixen a l’escola és la lectura. Llegir de manera competent assegura l’accés a la major part de les àrees curriculars, a més de la possibilitat de gaudir d’entreteniment sense fi i de la capacitat d’adquirir el coneixement necessari per a formar-se un punt de vista crític i propi. Però llegir no és fàcil, per això es fa imprescindible posar en pràctica estratègies innovadores, estratègies cooperatives, com els cercles de lectura.

Què és un cercle de lectura?

És una estructura cooperativa que consisteix que un petit grup llija un mateix llibre, de manera individual i també conjunta, seguint una sèrie de passos que n’asseguren la comprensió i el gaudi. La tècnica és comparable als clubs de lectura adults, en els quals la lectura d’un llibre permet compartir i comparar punts de vista sobre passatges concrets o sobre qualsevol aspecte que puga generar un debat, però més estructurats.

 

Igual que els clubs de lectura, els cercles de lectura permeten una comprensió profunda i polièdrica de les obres i són una eina molt adequada per a contribuir a la formació de l’esperit crític dels xiquets i les xiquetes. A més, en ser activitats de grup, limiten la possibilitat que l’alumnat menys aficionat als llibres se’n puga despenjar.

D’on ve aquesta pràctica?

Com molts descobriments, els cercles de lectura es van originar de manera gairebé casual als Estats Units, en la dècada dels 80 del segle passat, i prompte van demostrar la utilitat per a generar dinàmiques beneficioses en els hàbits lectors de l’alumnat. Per això mateix, en l’actualitat són una pràctica habitual en diversos països anglosaxons, però també francòfons. No debades, els estudis més rellevants al voltant de la dinàmica els trobarem en anglés o en francés. Com s’ha esmentat més amunt, els cercles de lectura són una estructura de treball cooperativa en la qual cada component del grup ha de desenvolupar una tasca, i d’aquest correcte desenvolupament depén l’èxit del treball final.

Com treballen els cercles de lectura?

En primer lloc, cal formar els grups heterogenis, en els quals s’adjudicaran una sèrie de rols que seran rotatius al llarg de les diferents sessions, i triar una lectura. Així doncs, contràriament al que sol significar la lectura d’un llibre a l’aula, en aquesta dinàmica cada alumne o alumna formarà part d’un grup en funció del llibre que preferisca. Per tant, l’elecció del material de lectura correspon a cada lector o lectora, i diferents grups llegiran llibres també diferents.

 

L’objectiu passa per la discussió al voltant del contingut dels llibres, però també es tracta d’aconseguir un treball divers i global, alhora que plaent, per tant, el o la docent repartirà les tasques: plantejar els debats, seleccionar fragments significatius, il·lustrar, connectar el contingut del llibre amb la vida real, resumir per a recordar, enriquir el lèxic a partir de la lectura, situar les accions geogràficament, investigar temes relacionats amb el llibre... Tothom hi fa aportacions, llegint i parlant, escoltant i compartint punts de vista, aportant dades complementàries, resumint per escrit, explicant estructuradament i clarament arguments a la resta de la classe, etc.

El professorat assumeix, així, la responsabilitat de facilitar, observar, escoltar i sovint acompanyar la lectura, però no instruint, sinó romanent al costat del seu alumnat. D'aquesta manera, el procés lector esdevé més autèntic i enriquidor per a tothom i cada sessió esdevé un repte diferent, amb un nou repartiment de rols i amb diverses possibilitats de desenvolupament per a cada membre de l’equip, i això proporciona al personal docent les eines per a l’avaluació mitjançant l’observació i l’autoavaluació de l’alumnat, entre d’altres. Com el seu nom indica, una tasca redona.

okokcercles

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020