Entrevistem Carles Sierra sobre IA i educació

31 de maig de 2023

Per a aquesta nova entrada del blog entrevistem Carles Sierra, director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, a fi de saber més sobre les possibilitats i l’escenari que planteja una implantació d’aquesta ferramenta en l’educació.


- Primer de tot, com definiries d’una manera senzilla la Intel·ligència Artificial?

La IA son sistemes computacionals que resolen problemes simulant el funcionament de la intel·ligència humana. Com a humà, quan automatitzes la resolució de problemes mitjançant un ordinador, estàs emprant la intel·ligència artificial.


La Unió Europea ho defineix de manera més tècnica: sistema computacional que utilitza una sèrie de tècniques. I dona un llistat que es pot resumir en tres punts: aprenentatge, raonament o modelatge. És a dir, si la maquina aprèn, raona o fa un model del món o de persones direm que es un sistema d’IA.


- Quins són els beneficis i les possibilitats d’implementar la IA a les aules?

De beneficis n’hi ha molts. Per exemple, l’aprenentatge adaptatiu. Una cosa que els professors han de fer sempre és intentar adaptar els continguts al nivell de cada alumne, i això és molt costós. En aquest sentit, una maquina podria ajudar-lo.

Un altre aspecte, més sociopolític, és la capacitat de donar accés a l’educació als països subdesenvolupats, ja que, de vegades, hi ha circumstàncies que dificulten l’arribada de recursos o no hi ha prou capacitat econòmica.

La IA també té una gran capacitat d’anàlisi. Pot analitzar les dades de la pràctica docent, dels alumnes, de les activitats que fan, dels exàmens, etc., i a partir d’eixes dades veure quines mancances hi ha dins d’una aula, quins temes s’han de reforçar, quins alumnes s’estan despenjant... N’hi ha moltíssima informació que es pot treure de les dades.

A més, la IA et permet d’alguna manera tindre un aprenentatge interactiu. L’alumne fa preguntes i obté respostes, de manera que rep feedback. Aquesta és una de les millores tècniques que més acceleren els processos d’aprenentatge.

Aquests són alguns dels avantatges, ja que es pot donar suport als docents de moltes maneres. Per exemple, a l’hora de corregir exàmens o de preparar-los, per definir les activitats per a una edat concreta, etc.

- Has assenyalat que la IA podria ampliar l’accés a l’educació. No obstant això, existeixen també riscos d'augmentar la bretxa digital i la desigualtat?

Hi ha un cert perill. Igual que s’està ampliant la bretxa econòmica al món, en l’àmbit educatiu podria passar una cosa semblant. Però hi ha una docent que es diu Coral Regí que diu que potser passa a l’inrevés. Perquè la relació docent-alumne és molt important, perquè l’educació no és res més que l’estructuració social de les persones i interactuar amb altres persones és fonamental. La Coral diu que potser el que passarà és que com les IA són molt barates de duplicar, els pobres tindran IA i els rics tindran professors o professores. En tot cas, és cert que s’ha de vigilar aquesta bretxa digital.

- Com s’ha de preparar el docent per a la implementació de la IA? S’està fent bé? Necessitem més formació?

La formació dels docents és clau. N’hi ha un document del 2019 de la UNESCO sobre com introduir la IA en l’aula, que recull una sèrie de conclusions extretes d’una reunió que es va fer a Pequín entre representants de més de 100 estats del món. Una era precisament que els governs havien de donar recursos a la formació dels docents.

Penso que es van fent passos, però els departaments d’educació són una mica lents. Van lents els polítics. Així que es necessita fer molta feina, sí.

- Què ens pots dir sobre la privacitat de les dades dels estudiants en relació amb la Intel·ligència Artificial? Quines salvaguardes s'han de tindre en compte?

Avia’m... El tema dels riscos... hi son. Òbviament. N’hi ha de diferents tipus. Els clàssics, els biaixos, que són sistemes que si no els entrenes en el conjunt de dades de la xarxa et pots trobar que siguin contraproduents i no vagin en la defensa dels valors que volem en l’educació. De fet, el tema de la privacitat i la protecció de dades és el que ha dut a Itàlia a prohibir l’accés a Chat GPT i similars en italià.

També hi ha altres qüestions com la dependència tecnològica. Fins a quin punt això és un altre risc? Tenim una dependència tecnològica cada vegada més gran i hem d’ensenyar als alumnes a discernir quan utilitzar una IA i quan no, quan posar límits... S’ha de limitar. I s’ha de fomentar l’esperit crític. No ens hem de creure absolutament tot el que ve d’un sistema d’aquests.

- Hem parlat de la IA com a ferramenta per al professorat, però, i per als alumnes? Es pot tornar en contra d’aquest sector?

El Chat GPT són oportunitats i riscos. Ara, quan li demano a un alumne una redacció, hi ha la temptació que ho faci a traves del Chat GPT, però abans estava el risc que l’hagueren fet el seu germà o el seus pares.

Jo penso que igual que els exigim unes responsabilitats als docents i al sistema, també les hem d’exigir als alumnes. I s’ha de basar en un model de confiança, perquè enganyar amb això no és molt adequat.

Però, mes enllà d’aquesta visió hippy, els professors hem d’estar molt alerta que no facin servir aquestes eines, sobretot quan es tracta de l’avaluació del alumnes. I en aquest sentit s’han creat sistemes. N’hi ha un que es diu el DetectGPT, fet a la Universitat d’Stamford, que detecta si un text ha estat fet per una IA. Però clar, això es una carrera d’armaments. Perquè clar, tindrem una IA generativa que intenti enganyar al DetectGPT i llavors hi haurà una altra versió del Detect... Jo crec que ha d’haver-hi les dues parts: els docents han de repensar-se potser la manera d’avaluar els alumnes i també s’han de crear models de confiança a l’aula amb què els alumnes entenguem que no han de fer servir estes eines en algunes situacions.

- Si mirem al futur, com creus que la IA transformarà l'educació? I, una pregunta que preocupa als i les docents, quin serà el paper del professor?

Jo penso que l’aprenentatge és un procés social. Per tant, la interacció amb el docent, amb un referent adult, no es podrà perdre perquè és una de les feines que la IA no eliminarà. N’eliminarà algunes, però aquesta segur que no. Ara bé, el docent s’haurà d’adaptar. Igual que s’ha adaptat al llarg de tota la història de l’educació als canvis tecnològics.

Segurament haurà de fer mes exàmens orals o introduir aquesta tecnologia a l’aula. Igual que ara els alumnes fan servir la Wikipedia en comptes d’anar a la biblioteca a buscar en una enciclopèdia, potser consultaran aquests sistemes que estan sorgint i que els ajudaran a fer les feines. O, per exemple, a l’hora de preparar un argumentari, podran demanar a aquest sistema arguments per a després discutir a l’aula. Simplement els docents el que han de veure són les oportunitats que això ofereix i utilitzar-les de la millor manera que puguin per a millorar la docència.

Webinar amb Carles Sierra, organitzat per Bromera

Si vols aprofundir en els temes tractats en aquesta entrevista, t’animem a veure el webinar amb Carles Sierra organitzat per Bromera el passat 25 de maig.


Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020