Els ODS en la LOMLOE

3 de maig de 2022

Ja en el preàmbul, la LOMLOE parla sobre sostenibilitat i considera el desenvolupament sostenible com uns dels enfocaments claus de la llei. Amb aquesta llei es pretén reforçar i ampliar el compromís que l’educació ja havia adquirit en la LOE amb els objectius educatius plantejats per la Unió Europea i la UNESCO.

Els ODS o Objectius de Desenvolupament Sostenible són 17 reptes que busquen tindre cura del planeta, la fi de la pobresa i les desigualtats i assegurar condicions de pau i prosperitat entre la població mundial. L’Organització de les Nacions Unides va proposar aquesta iniciativa, que fou ratificada per 170 països de tot el món i que comporta un pla de treball durant 15 anys per a aconseguir acomplir-los.

Aquests objectius tenen també aplicacions dins de l’aula, i els equips docents tenen l’oportunitat de ser part activa en la consecució d’aquests objectius i a l’aplicació del que es coneix com Agenda 2030.

La LOMLOE fixa la importància d’atendre el desenvolupament sostenible d’acord amb el que estableix l’Agenda 2030. «Així, l’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial s’ha d’incardinar en els plans i programes educatius de la totalitat de l’ensenyament obligatori, incorporant els coneixements, capacitats, valors i actituds que necessiten totes les persones per viure una vida fructífera, adoptar decisions fonamentades i assumir un paper actiu —tant en l’àmbit local com mundial— a l’hora d’afrontar i resoldre els problemes comuns a tots els ciutadans del món. L’educació per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial inclou l’educació per a la pau i els drets humans, la comprensió internacional i l’educació intercultural, així com l’educació per a la transició ecològica, sense descuidar l’acció local, imprescindibles per a abordar l’emergència climàtica, de manera que l’alumnat conega quines conseqüències tenen les nostres accions diàries en el planeta i generar, per consegüent, empatia cap al seu entorn natural i social», explica la norma en el seu preàmbul.

Així, la nova normativa afavoreix la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els cursos i les etapes educatives. Per això, els nous materials que Bromera ha elaborat per a adaptar-se a la LOMLOE integren, entre altres modificacions, tot allò relacionat amb la sostenibilitat i els ODS. Així, podreu trobar des d’itineraris lectors fins a activitats i propostes didàctiques.

Per exemple, el Projecte Fèrtil, pensat per a primària, es vertebra sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 a fi que l’alumnat puga adoptar mesures urgents davant la degradació del medi ambient; identificar els beneficis d’un consum responsable; adquirir hàbits de vida saludables; valorar positivament la diversitat personal i cultural; detectar situacions de desigualtat i exclusió; resoldre els conflictes de manera pacífica i utilitzar els recursos digitals i tecnològics d’una manera ètica.

Quins són els ODS?

1. Fi de la pobresa

2. Fam zero

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

6. Aigua neta i sanejament

7 .Energia assequible i no contaminada

8. Treball decent i creixement econòmic

9. Infraestructuresresilients , promoció de la industrialització sostenible i foment de la innovació

10. Reducció de les desigualtats

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

13. Acció pel clima

14. Vida submarina

15. Vida d’ecosistemes terrestres

16. Pau, justícia i institucions sòlides

17. Aliances per a aconseguir objectius

Com començar?

Des del punt de vista de la metodologia, aplicar els ODS en l’aula ens permet treballar en classe de manera diferent. En primer lloc, suposa aplicar una educació més competencial. Això es tradueix en fomentar la reflexió sobre els efectes socials, culturals, econòmics, mediambientals i de qualsevol mena que poden tindre els aprenentatges i les accions. L’objectiu és que l’alumnat siga capaç de prendre decisions de forma sostenible.

La transversalitat curricular és un altre dels aspectes a tindre en compte. Els 17 ODS suposen aprenentatges que es poden abordar des de qualsevol àrea del currículum, també des de l’assignatura de Valencià, fet que ens ajuda a que, com a docents, puguem treballar de forma interdisciplinar o amb coordinació amb altres àrees i professorat de forma senzilla.

Lligat a la transversalitat està en l’aprenentatge per projectes. Gràcies a això podem crear la situació d’aprenentatge ideal en la qual reflexionar, treballar, crear, interactuar i adquirir els coneixements curriculars sobre la sostenibilitat.

ODS i competències

Els ODS es complementen amb les competències que marca la LOMLO, que són:

Actualment, la LOMLOE agafa les competències recomanades pel Consell d’Europa i les adapta. Les competències europees són:

1. Comunicació lingüística 

2. Plurilingüe 

3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM) 

4. Digital

5. Personal, social i d’aprendre a aprendre

6. Ciutadana

7. Emprenedora

8. Consciència i expressió culturals

 

Qualsevol d’elles es pot treballar amb temàtiques relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible. El treball cooperatiu és una bona eina per a treballar-los i es pot fer un seguiment de la feina de l’alumnat amb l’avaluació competencial que marca la normativa.

Vols saber més sobre l’aplicació dels ODS i altres aspectes educatius en la LOMLOE? Descarrega’t la nostra Guia pràctica per a entendre la LOMLOE.

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020